Zasady działania bazy namiotowej w Regetowie w okresie stanu epidemii

 

Drodzy, spieszymy do Was z informacją na którą chyba wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością i dawką niepewności - nasza baza będzie czynna w tegorocznym sezonie! Bazę rozbijemy w pierwszy weekend lipca, co oznacza, że będziemy mogli Was ugościć od 6 lipca.

Tegoroczny sezon będzie inny od poprzednich - zaistniała sytuacja epidemiologiczna wymusza na nas wprowadzenie specjalnych zasad oraz środków ostrożności panujących na bazie, które to przedstawiamy Wam poniżej.

Regulamin funkcjonowania Studenckiej Bazy Namiotowej SKPB Warszawa w Regetowie w związku z zagrożeniem COVID-19
(wersja 2.0, od 07.06.2021)

Zmiana organizacji funkcjonowania bazy

 1. Bazowy będzie miał prawo odmówić noclegu turyście w sytuacji dużej ilości
  osób przebywających w jednym czasie na Bazie.
 2. Zostanie zmniejszona ilość noclegów w namiotach bazowych - dokładna ilość miejsc zostanie podana na stronie internetowej bazy.
  1. Po zakończeniu pobytu na Bazie przez Nocującego przed użyciem przez nową osobę namiot zostaje zdezynfekowany przez Bazującego. Przed tym jest niedostępny dla innych gości.
 3. Na Bazie zorganizowany będzie punkt do mycia rąk wyposażony w mydło oraz baniak z wodą. 
 4. Dla turystów na bazie dostępny będzie wrzątek oraz gorąca herbata. Zabrania się nabierania płynów własnym kubkiem; służyć do tego będzie wyznaczona chochla. 
 5. Pod koniec każdego dnia Bazowy będzie dezynfekował powierzchnie użytkowe, w tym toalety, ławki itp. środkiem odkażającym.
 6. Na terenie Bazy zostanie wyznaczone miejsce odosobnienia na wypadek stwierdzenia u Gościa Bazy podejrzenia zarażenia COVID-19.

Zasady panujące w trakcie pobytu na bazie

 1. Każdy Nocujący turysta ma obowiązek zgłosić się do bazowego, podać swoje dane niezbędne do wpisu do książeczki meldunkowej, w tym numer telefonu kontaktowego. Przy meldunku Nocujący musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem funkcjonowania Bazy oraz wypełnić ankietę o stanie zdrowia.
 2. W trakcie pobytu na Bazie zalecamy utrzymanie dystansu pomiędzy turystami, a w sytuacji gdy to niemożliwe, stosowanie okryć ust i nosa.
 3. Użytkowanie naczyń bazowych:
  1. dla Nocujących istnieje możliwość wypożyczenia naczyń użytku codziennego (np. sztućce, miski, kubki) - zestaw na cały okres pobytu na Bazie. Nocujący ma obowiązek zwrócić Bazowemu czysty zestaw pod koniec pobytu na Bazie. Zalecamy jednak przywożenie na Bazę własnych naczyń w związku z ich ograniczoną ilością.
  2. istnieje możliwość wypożyczenia garnków, patelni itp. Po użyciu są one zwracane Bazowemu tego samego dnia.
  3. Naczynia wymienione w podp. “a” i “b” po zwróceniu trafiają do pojemnika zbiorczego i pod koniec dnia zostają wyparzone przez Bazowego. Po wyparzeniu są zdatne z powrotem do ponownego użytku przez innych gości.
 4. W przypadku stwierdzenia zarażenia COVID-19 w okresie 14 dni po pobycie na Bazie Nocujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Opiekunów Bazy.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Bazy. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia u Nocującego poprzez stwierdzenie takich objawów jak:
     -temperatura powyżej 38 st. Celsjusza
     -duszność, silny kaszel
     -zaburzenia smaku i węchu
  Osoba taka powinna zostać umieszczona w wyznaczonym miejscu odosobnienia, Bazowy powinien jak najszybciej skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania wytycznych co do dalszego postępowania. 
 3. W przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa zakażenia od stacji sanitarno-epidemiologicznej Bazowy zobowiązany jest do koordynacji działań według zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Opiekunów Bazy.

Ważne telefony

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna Gorlice:
godzina 7:00–15:00: 18 353 73 43, 18 353 65 51, 18 353 84 00
godzina 15:00–7:00: 574 684 605, 604 754 433

Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna Kraków:
godzina 7:30–15:00: 12 25 49 416, 12 25 49 500
godzina 8:00–20:00: 12 25 49 434, 12 25 49 437
całodobowo: 667 881 188

Opiekunowie bazy:
Alicja Szymków: 661 386 322
Krzysztof Mazurek: 888 394 357

Powyższy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu SKPB Warszawa nr 2021/06/07/1 z 7.06.2021 r.