Image Slider - chatka SKPB

 • Teo_after_remont_2023
 • teo_2023

Regulamin chatki studenckiej w Teodorówce koło Dukli

Na zdjęciu chatka SKPB w Teodorówce, przysiółek Pierogi, 16.12.2006r. Fot. Adam Leszczyński

 1. Chatka jest własnością Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie zarejestrowanego pod numerem KRS 0000108052.
 2. Chatkę prowadzi Stowarzyszenie SKPB Warszawa. Bieżącą działalność chatki nadzoruje pełnomocnik ds. chatki wyznaczany na roczną kadencję przez Zarząd Stowarzyszenia SKPB Warszawa.
 3. Przestrzegania porządku i regulaminu w chatce pilnuje Gospodarz chatki(chatkowy) zatwierdzony przez pełnomocnika ds. chatki.
 4. Chata otwarta jest dla wszystkich turystów przestrzegających jej regulaminu od początku lipca do końca września oraz w długie weekendy i święta. W pozostałych terminach może być udostępniona za zgodą pełnomocnika ds. chatki. Aktualne informacje o terminach otwarcia chaty będą umieszczane na stronie internetowej SKPB Warszawa (www.skpb.waw.pl).
 5. Liczba miejsc noclegowych w chatce jest ograniczona. Nocleg udzielany jest za zgodą i po zameldowaniu się u Gospodarza chatki.
 6. Rezerwacja noclegu w chatce odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia SKPB Warszawa (www.skpb.waw.pl).
 7. Opłaty za nocleg w chatce oraz inne świadczenia uregulowane są w Cenniku. Cennik jest załącznikiem do Regulaminu i ustala go Zarząd Stowarzyszenia SKPB w Warszawie.
 8. Z opłaty za nocleg zwolnieni są imienni posiadacze niewykorzystanych dowodów darowizny (cegieł) wydawanych przez Zarząd Stowarzyszenia SKPB w Warszawie.
 9. Dowód darowizny uprawniający do nieograniczonej liczby darmowych noclegów w chatce nie uprawnia do zamieszkania w niej na stałe.
 10. Każdy przebywający w chacie zobowiązany jest do zachowania porządku i dbałości o czystość.
 11. W chatce obowiązują zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
 12. Gotować i przygotowywać posiłki należy tylko w kuchni.
 13. Osoby zakłócające spokój, a także nie reagujące na uwagi Gospodarza, mogą zostać usunięte z chatki.
 14. Zarząd SKPB Warszawa ma prawo do zamknięcia chatki na czas imprez wewnętrznych oraz w przypadku wynajęcia chatki przez osoby trzecie. Informację o zamknięciu chatki Zarząd ma obowiązek umieścić na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.skpb.waw.pl) na co najmniej dwa tygodnie przed datą imprezy zamkniętej.
 15. Regulamin chatki jest uchwalany i zmieniany przez Zarząd Stowarzyszenia SKPB w Warszawie.
 16. Wszystkie wątpliwości dotyczące Regulaminu oraz kwestie w nim nieuregulowane, a związane z bieżącą działalności chatki rozstrzygane są przez Gospodarza chatki.


Zarząd SKPB Warszawa kadencji 2006/2007
10.10.2006

Tags: