Kurs Przewodników Górskich - obóz zimowy 27.12.2009-3.01.2010 - Beskid Niski

Wyjazd: 26.12.2009 (wieczorem)

Powrót: 4.01.2010 (rano)

Spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdu odbędzie się 1.12.2009 w trakcie wykładu. Obecność osób wybierających się na obóz jest obowiązkowa.

Przed wyjazdem każdy uczestnik opracowuje szczegółowo jedno (ew. dwa) z niżej wymienionych zagadnień:

 1. Historia Klucza Muszyńskiego.
 2. Pierwsza wojna światowa
 3. Druga wojna światowa
 4. Kościół greckokatolicki
 5. Prawosławie
 6. Ochrona przyrody
 7. Konfederacja Barska
 8. Ikony i ikonostas
 9. Etnografia Łemków
 10. Nikifor Krynicki, Petro Murianka i inni łemkowscy twórcy ludowi.
 11. Krynica, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów ? dzieje miejscowości i uzdrowisk, wody mineralne, leczenie.
 12. Nowy i Stary Sącz

Przydział zagadnień oraz wybór osób funkcyjnych obędzie się w trakcie spotkania informacyjnego.

Wszyscy uczestnicy przygotowują się z topografii Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego (granice, pasma, najważniejsze szczyty, potoki, rzeki, miejscowości, drogi itp).

Zapisy, potwierdzenia wyjazdu, ustalenia - szczegóły na liście dyskusyjnej.

Tags: