Kurs Przewodników Górskich - przejście letnie - 26.06-11.07.2010 - Bieszczady

Wyjazd: 25.06.2010 - wieczorem

Powrót: 12.07.2010 - wieczorem

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa. Link do formularza znajdziecie na liście dyskusyjnej.

Podstawowy zakres tematów na Przejście Letnie
 • Łemkowie i Bojkowie. Etnografia, historia zasiedlenia. (wiedzieć również kto to byli: Pogórzanie, Dolinianie, Huculi)
 • Geologia Bieszczadów (jednostki tektoniczne, skały, zasoby mineralne), sieć wodna. Przebieg głównych grzbietów i dolin, granice geograficzne i turystyczne
 • Przyroda. Fauna i flora. Bieszczadzki Park N, Ciśniańsko-Wetliński PK, PK Doliny Sanu, rezerwaty przyrody. Żubry, konie huculskie, a także Park N "Połoniny", Nadsański PK, Użanski PN
 • Komunikacja w Bieszczadach. Wielka i mała obwodnica, kolej szerokotorowa
 • Turystyka wypoczynkowa - J. Solińskie, J. Myczkowskie - dane dotyczące zbiorników i zapór, historia budowy, elektrownia. Możliwości wypoczynku nad zalewami, rejsy wycieczkowe.
 • Ludzie Bieszczadów. "Od Grzegorza z Sanoka do Pękalskiego i Szocińskiego"
 • Miejscowości bieszczadzkie - co tam można ciekawego zobaczyć. Ciekawsze rzeczy z historii i ludzie. Szczególnie: Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Cisna, Baligród, Komańcza...
 • Pierwsza wojna - od Przemyśla po Gorlice. Twierdza Przemyśl. II WŚ - linia Mołotowa na naszym terenie. Cmentarze wojenne.
 • Kolej wąskotorowa dawniej i dziś.
 • Grekokatolicy, prawosławni, rzymscy katolicy - cechy świątyń, obrządków, podobieństwa i różnice. Gdzie jaka cerkiew (grek-kat. czy prawosł., a co teraz się tam znajduje)
 • Akcja "Wisła" - geneza i przeprowadzenie akcji. Konsekwencje.
 • UPA w Bieszczadach. Istotniejsze starcia z WOP i milicją.
 • Zaplecze turystyczne - schroniska, bazy namiotowe, wiaty, istotniejsze ośrodki wypoczynkowe.
 • Historyczne zmiany granic państwa.
 • Szlaki znakowane PTTK, ścieżki gminne, przyrodnicze, dydaktyczne i historyczne. Szlaki tematyczne (szlak naftowy, szlak Szwejka, Fredry)

 

Tags: