Kurs przewodnicki - SGO: Samodzielna Grupa Operacyjna

To wyjazd, który Kursanci od początku do końca organizują samodzielnie!

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych założeń, którymi powinniście się kierować przygotowując SGO.

Miejsce: góry i pogórza terenu uprawnień

Charakter wyjazdu: pieszy, z plecakami

Uciążliwość: minimalnie 25 GOT na cały wyjazd

Termin: dowolny w drugiej lub trzeciej części kursu, w nieprzekraczalnym terminie - do przejścia letniego

Czas trwania: minimum dwa pełne dni (jeden nocleg) na wyjeździe

Nocleg: forma dowolna

Transport: dowolny, ale skuteczny

Wyżywienie: samodzielne (ognisko, palnik gazowy)

Ilość kursantów wspólnie organizujących wyjazd: dwóch lub trzech (jeśli wyjazd będzie dłuższy niż 2 dni)

Ilość uczestników: co najmniej równa liczbie organizatorów, najlepiej osoby nie będące uczestnikami Kursu

Przed wyjazdem: Co najmniej na tydzień przed planowaną wycieczką, każda z ekip wysyła mailem na adres Kierownictwa Kursu plan do zatwierdzenia, tak żeby był czas na ewentualną korektę. Plan musi być zatwierdzony, by SGO uznać za zaliczone.

W planie powinny się znaleźć:

 • Program wycieczki (zwiedzanie, trasa, etc)
 • Rozpiska trasy wycieczki (trasa przejścia: punkty GOT, godziny wyjścia, dojścia do punktów pośrednich, dojścia na nocleg, czas planowanego zwiedzania, odpoczynków, itp.)
 • Miejsca planowanych noclegów
 • Informacje podawane uczestnikom wycieczki: godzina i miejsce zbiórki, jadłospis (w tym ilość jedzenia na osobę i informacje, co zabrać z domu), spis sprzętu indywidualnego dla uczestników (w tym zawartość apteczki osobistej)
 • Spis sprzętu grupowego (w tym zawartość apteczki grupowej)
 • Kosztorys wyjazdu

Po powrocie: Kursanci zdają relację z wyjazdu. Sprawozdania należy przesłać na adres Kierownictwa Kursu maksymalnie dwa tygodnie po wycieczce.

Powinny się w nim znaleźć:

 • opis tego, co się udało zobaczyć,
 • jak przebiegła realizacja planu w stosunku do założeń,

Na stronie SKPB w dziale "Tfurczość kursowa" powinna znaleźć się również relacja z wyjazdu ze zdjęciami. Najlepsze relacje zostaną nagrodzone!

W celu zaliczenia SGO należy:
 • zrealizować wycieczkę wg programu zatwierdzonego przez Kierownictwo Kursu
 • spełnić minima odnośnie czasu trwania SGO i liczby uczestników
 • przesłać relację z wyjazdu
Tags: