Kurs przewodnicki - Przejście wiosenne 28.04-06.05.2012 - Beskid Niski

Zbiórka: 27.04.2012 (piątek) wieczorem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Powrót: 07.05.2012 (poniedziałek) nad ranem - podaje komunikacyjny wyjazdu

Instruktorzy: Jan St. Baran, Agnieszka Czarnecka, Magda Bederska, Ewa Perlińska, Bartłomiej Kobierzyński. 

Kartkówka: pierwszy termin 17.04.2012, poprawka w drodze na przejście 

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy wyjazdu

Apteczkę: zorganizuje apteczkowy wyjazdu 

Mapy: Beskid Niski (np. wydawnictwa Demart), skala 1:75000 (dokładniejsze mapy są niedozwolone podczas marszu, ale można takowe posiadać), dobrze jest mieć także zapasową mapę, dodatkowo mapy do panoramek

Prowiant: podaje aprowizacyjny wyjazdu

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy wyjazdu


Więcej szczegółów podamy na spotkaniu organizacyjnym (3.04.2012), gdzie rozdzielane będą również funkcje i podane tematy do opracowania. Jeśli wybierasz się na przejście wiosenne (wyjazd na zaliczenie) - musisz się tam pojawić!

Tags: