Publikacje SKPB o nr 51 do 100

Lista wydawnictw wydanych przez Komisję Wydawniczą SKPB Warszawa o nr 51-100

OD NUMERU 92 ZACZYNAJĄ SIĘ WYDAWNICTWA NUMEROWANE

PUBLIKACJE Z NUMEREM ŁAMANYM PRZEZ TK WYDAWANE BYŁY POD WSPÓLNĄ FIRMĄ Z TOWARZYSTWEM KARPACKIM

nr wyd.
tytuł uwagi redaktor  
stron
rok wyd. nakł. spis treści i okładka
51 Góry Rodniańskie. Opis fizjograficzny powielacz Marek Ucieszyński 8 1975 100  
52 Karpaty Marmaroskie. Opis fizjograficzny powielacz   8 1975 100  
53 Pasma wulkaniczne Karpat Wschodnich. Oas, Gutii, Tibles, Caliman. Opis fizjograficzny powielacz   7 1975 100  
54 Magury '76 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Tomasz W. Łękawski 60 1976 2000 1. Dukla Amaliowa, Miron Białoszewski;
2. Łowiectwo ludowe na Łemkowszczyźnie, Roman Reinfuss (przedruk z "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" 06.01.1936 r.);
3. Legendy Pogórzy - Święty Buk, (wg F. Kotula, "Po Pogórzu Rzeszowskim błądząc");
4. Państwo Muszyńskie, Ewa Piesiewicz;
5. Dominium Ropae, Alicja Socha;
6. Karwacjanowie herbu Zadora, Alicja Socha;
7. Stadniccy herbu Śreniawa ze Żmigrodu, Alicja Socha;
8. Opis wybranych miejscowości;
9. Historia przemysłu naftowego, Irena Matias;
10. Magury 72-75, Tomasz W. Łękawski.
55 Śpiewnik Beskid Niski '76 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   60 1976 300
56 Piosenki lata 1976     40 1976    
57 Wschodnia Słowacja dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Michał Ignatowicz 102 1976 600
58 Połoniny '76 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   28 1976 1000 1. Węże w Bieszczadach, Joanna Stefanowska;
2. Na kolejowym szlaku, Danuta Kazimierska;
3. Chatka socjologa, Anna Rembelska;
4. Spór o Bieszczady, Jan Bazyl Lipszyc;
5. Bieszczadzka piosenka turystyczna, Adam Kulewski.
59 Romania   Krzysztof Segit, Józef Wróblewski 64 1976 600  
60 Śpiewnik Beskid Niski '77     31 1977 300  
61 Architektura we współpracy z UKT UNIKAT Jan Sołtyk 33 1977 300  
62 Budownictwo drewniane dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Jan Jabłkowski, Krzysztof Porada 28 1977 300
63 Romania dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Krzysztof Segit, Piotr Laskowski, Małgorzata Zięborak 111 1977 300
64 Hindukusz - Jokham '77 folder Edmund Kuna 6 1977 1000  
65 Informator SKPB '77   Andrzej Wielocha 16 1977 600  
66 Połoniny '77  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Tomasz W. Łękawski 75 1977 600 1. 17 rajdów bieszczadzkich, Tomasz W. Łękawski;
2. Kto cię ciął bieszczadzki lesie, Bogdan Mościcki;
3. Rezerwaty przyrody Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, Maria Lipszyc;
4. Jaskinie w Nasicznem, Agnieszka Iwanek;
5. O najstarszym osadnictwie na terenie Bieszczadów, Jacek Strupiechowski;
6. Szlak bojowy oddziału "Muchy" na Pogórzu i w Bieszczadach, Adam Kulewski;
7. Bajki Wierchowiny, (na podstawie: "Skazki Wierchowiny", Użgorod 1963);
8. Opis wybranych miejscowości.
67 Historia Studenckiej turystyki górskiej. 20 lat Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Grzegorz Jung, Jan Bazyl Lipszyc 91 1977 300 1. Historia Koła - koło historii, Grzegorz Jung;
2. Wiosna, lato, jesień, zima prezes się za głowę trzyma, Adam Kulewski;
3. Nasz organ, Bogdan Mościcki;
4. Jarmark w Komańczy, Tomasz W. Łękawski, Bogdan Mościcki;
5. Kartka ze wspomnień prezesa komisji egzaminacyjnej, Adam Kulewski;
6. Printed by SKPB, Tomasz W. Łękawski;
7. Szekspir jada w Bereżkach?, Krzysztof Segit;
8. Spór o Bieszczady, Jan Bazyl Lipszyc;
9. SKPB w górach świata, Andrzej Huczko;
10. Moje pogonie, Jan Bazyl Lipszyc;
11. Nasi w publikatorach, Tomasz Kowalik;
12. A pamiętacie...;
13. Sprawy rodzinne i inne;
14. Co słychać u prezesów?;
15. Pożegnania;
17. Statystyki.
68 Idzie wiosna. Śpiewnik turystyczny      32 1978 800  
69 Magury '78  zawiera bibliografię SKPB, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Andrzej Wielocha 86 1978 1000 1. Sześć dni w dorzeczu Ropy i Białej, Andrzej Wielocha;
2. W kręgu wpływów kultury bizantyńskiej w południowo-wschodniej Polsce. Ikony, Andrzej Wielocha;
3. Bibliografia wydawnictw SKPB.
70 Hej góry, góry. Śpiewnik XIV Beskid Niski      80 1978 1500  
71 Materiały toponomastyczne powielacz Jan Jabłkowski, Maria Keller, Zofia Szanter 18 1978 150  
72 Dolina Izy  we współpracy z UKT UNIKAT Krzysztof Paring [Krzysztof Segit] 24 1978 200  
73 Norwegia   dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Andrzej Huczko 50 1978 220
74 Beskidy Wschodnie dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Juliusz Marszałek 28 1978 300
75 Połoniny '78  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Emilia Lin, Marek Kupiszewski 78 1978 1000 1. Koleje w Bieszczadach, Jan Gołąb;
2. Dawna bieszczadzka wieś, Tomasz W. Łękawski;
3. Hej, Bieszczady, Michał Jasieńczyk [Witold Michałowski];
4. Charakterystyka sztucznych zbiorników w dorzeczu górnego Sanu, Ewa Czeczott;
5. Rozwój sieci drogowej w Bieszczadach, Bronisław Bremer;
6. Rolnictwo w Bieszczadach, Olgierd Czeczott;
7. Gospodarka leśna w Bieszczadach, Jan Jabłkowski;
8. Do Bieszczadzkich wód, Jerzy Will;
9. Spotkamy się za dwadzieścia lat, Michał Jasieńczyk [Witold Michałowski].
76 Krótka historia UPA i OUN dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   35 1978 300
77 Iran dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Adam Skrzecz, Juliusz Zięborak 70 1979 300
78 Magury '79 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB  Tadeusz Pyrcak 47 1979 1000 1. Siedem dni na Słowacji, Paweł Gajowniczek, Tadeusz Pyrcak;
2. Nowe zbiorniki wodne w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Wojciech Jasiński;
3. Widziane z marszu, Jan Bazyl Lipszyc;
4. Z dziejów lecznictwa uzdrowiskowego w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Wojciech Jasiński;
5. O wodach leczniczych słów kilka, Wojciech Jasiński;
6. Kwiaty wiosenne Beskidu Niskiego, Tadeusz Pyrcak;
7. Dwór obronny w Jeżowie, Jacek Kałuszko;
8. Wrzesień 1939 w Beskidzie Niskim, Tadeusz Pyrcak.
79 Śpiewnik XV Beskid Niski     72 1979 2000  
80 Połoniny '79 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Jacek Kałuszko 93 1979 700 1. Legendy topograficzne w Bieszczadach, Stanisław Iwaniszewski;
2. Rzecz o wschodnio-karpackich opryszkach, Maria Lisssowska;
3. Z dziejów I wojny światowej, (przedruk z: "Wielka wojna 1914-1918");
4. Osadnicy greccy w Bieszczadach, Jan Jacek Swianiewicz;
5. Kultura pasterska w Bieszczadach, Marek Kupiszewski;
6. Krótka historia przemysłu naftowego w Bieszczadach, Stanisław Wieczorkowski;
7. Mielerze ciągle potrzebne, Jacek Kałuszko;
8. Bieszczadzkie cerkwie, Zofia Szanter;
9. Nieistniejące cerkwie w Bieszczadach, Stanisław Kryciński;
10. Bibliografia zabytkowych cerkwi polskich Karpat, Przemysław Pilich.
81 Krasy Slovenska  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Krzysztof Dudek 120 1979 1000 1. Wstęp
2. Psalm o świętych góralskich (fragment), Stanisław Nędza-Kubiniec
3. Czechosłowacja
4. Historia Słowacji,
Stanisław Wieczorkowski
5. Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1918-1947, Tadeusz Pyrcak
6. Zjawiska krasowe i jaskienie, Jan Rostowski
7. W dolinie Hronu, Janusz Miąsek
8. Kilka słów o języku słowackim, Krzysztof Dudek
82 Budownictwo drewniane część I, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Stanisław Kryciński 26 1979 720
część II, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB 52 400 1. Wstęp
2. Konstrukcja budynku cerkwi
3. Dzwonnice
4. Zespoły sakralne
5. Typy brył cerkwi i ich rozmieszczenie
6. Wykaz cerkwi omawianych w tekście
83 Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach. Konspiracja w sanockim i leskim w czasie II wojny światowej dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Jan Jabłkowski, Maria Keller 22 1979 500
84 Magury '80  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Maria Lissowska 61 1980 1000 1. Sześć dni na Słowacji, Andrzej Huczko;
2. Dawna kuchnia Łemkowska, Stanisław Iwaniszewski;
3. Z tkactwem przez stulecia, Stanisław Wieczorkowski;
4. O walkach Lisowczyków w Karpatach, Tomasz W. Łękawski;
5. Rzeczpospolita Iwonicka, Paweł Gajowniczek;
6. Zarys cech charakterystycznych drewnianej architektury cerkiewnej na obszarze północnych Karpat i ich podnóża, Jerzy Czarnocki.
85 Śpiewnik XVI Beskid Niski     80 1980 500  
86 Połoniny '80  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Wojciech Komorowski, Paweł Luboński, Anna Zatorska 74 1980 700 1. Licho nie śpi, Anna Zatorska;
2. Trochę o stroju ludowym Bojków, Anna Zatorska;
3. Jeziorka Duszatyńskie, Wojciech Komorowski;
4. Wody podziemne polskich Karpat fliszowych, Wojciech Komorowski;
5. Wśród bastionów, kojców i kaponier, Paweł Luboński;
6. Z niespokojnych lat Rzeszowszczyzny, Jeremi Melnik;
7. Pionierskie lata Lwowskiego AKT, Paweł Luboński;
8. Program zagospodarowania turystycznego Bieszczadów, Zbigniew Lonc;
9. Monitor Polski nr 21, Jarosław Iwaszkiewicz (przedruk z "Twórczości" nr 1/78).
87 Geologia Beskidów dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Danuta Koperska 32 1980 500

1. Wstęp
2. Ogólny podział dziejów ziemi
3. Karpaty jako region geologiczny - budowa i powstawanie
4. Zjawiska zachodzące na powierzchni ziemi
5. Minerały i skały w skorupie ziemskiej
6. Rozmieszczenie ważniejszych bogactw mineralnych Polski powstałych w poszczególnych okresach dziejów ziemi

88 Magury '81 dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Marek Kupiszewski 86 1981 500 1. Poezje Pawła Stefanowskiego, Krzysztof Kleszcz, Małgorzata Krakowiak;
2. Cmentarze wojenne Beskidu Niskiego i Pogórza, Ryszard Montusiewicz;
3. Arianie i ich związki z Beskidami, Tadeusz Pyrcak;
4. Kościół w Haczowie, Barbara Malik;
5. Przejawy wulkanizmu rejonu Pienin, Wojciech Komorowski.
89 Śpiewnik XVII Beskid Niski Beskid Niski '81   80 1981 1000  
90 Połoniny '81  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Paweł Luboński 80 1981 700 1. Z notatnika bieszczadzkiego, Tadeusz A. Olszański;
2. Zemsta Czerwonego Kapturka, Jerzy M. Wesołowski;
3. Jeszcze raz o Unitach, Andrzej Huczko;
4. Powstanie Leskie, Jakub Lech;
5. Solidarność Bieszczadzka, Bogdan Mościcki;
6. Szansa dla zabytków, Piotr Koperski;
7. "Karpaty", Ola Siwak;
8. Bieszczadzki Bilans, Witold Michałowski (przedruk: "Życie Gospodarcze" nr 23/1981);
9. Muzea skansenowskie w Karpatach Polskich, Wojciech Komorowski.
91 Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Krzysztof Dudek 55 1980 500
92 Śpiewnik XVIII Beskid Niski  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB   56 1982 600
93 Magury '82  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Anna Zatorska, Krzysztof Kleszcz 76 1982 600 1. Wilsznia, Mikołaj Buriak (przekład z "Naszego Słowa" nr 2/1978);
2. Wiersze Pawła Stefanowskiego, Małgorzata Krakowiak;
3. Medycyna ludowa na Łemkowszczyźnie, Krzysztof Kleszcz;
4. Wigilia w Bartnem, J. Bortniański (przekład z "Naszego Słowa" nr 2/1978);
5. Gorlickie, (przekład z "Naszego Słowa" nr 11, 12, 13/1981);
6. Zespół Pieśni i Tańca "Łemkowyna", Jarosław Trochanowski;
7. "Iskory" z Hańczowej, Anna Zatorska;
8. Łemkowie w Talerhofie, Paweł Stefanowski;
9. Krótko o Talerhofie, Tadeusz A. Olszański;
10. Grabarz Kuźma, J. Bortnian (przekład z "Naszego Słowa" nr13/1981);
11. Wiersze Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, Małgorzata Krakowiak;
12. O dziegciu, Anna Zatorska;
13. Dziegieć, Paweł Stefanowski;
14. Akcja "Opis" - Łemkowyna, Krzysztof Kleszcz;
15. Akcja "Opis" - Nadsanie, Stanisław Kryciński.
94 Połoniny '82  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Paweł Luboński 73 1982 500 1. Od Komańczy aż po Kińczyk, Jan Bazyl Lipszyc;
2. Pomysł, który ma już pięćdziesiąt lat, Tomasz Kowalik;
3. Bohdan Ihor Antonowicz, Ola Siwak;
4. Wojna polsko-ukraińska w Bieszczadach XI.1918-V.1919, Tadeusz A. Olszański;
5. Wiersze, Tadeusz A. Olszański;
6. Działania II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich, Janusz Szporer;
7. Chcieli dobrze..., Jacek Nieckuła;
8. Dziesięć razy "Połoniny" (spis treści Połonin 1972-1981).
95 Beskidy Zachodnie dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Marcin Sobkowski 76 1982 500
96 Z historii SKPB 1957-1982  zawiera bibliografię SKPB, dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Wojciech Juszczyk, Jan Swianiewicz, Andrzej Wielocha 125 1982 500 1. Zamiast wstępu;
2. Tekst ślubowania przewodnickiego;
3. Kawał życia, Jerzy Korejwo;
4. Wczoraj splecione z jutrem, Tomasz Kowalik;
5. Rumunia czyli niedźwiedzie trasy beskidzkich, Krzysztof Segit;
6. Słowacja, Michał Ignatowicz;
7. Hindukusz, Andrzej Wielocha;
8. Łemkowszczyzna, Krzysztof Kleszcz;
9. Przejście Łuku Karpat, Andrzej Wielocha;
10. W górach Turcji, Bogdan Mościcki;
11. Wspomnienia z Aladaghari, Robert Matejko;
12. Z ostatniej chwili;
13. Krzysztof i medal jego imienia, Bogdan Mościcki;
14. Olgierd, Jan Bazyl Lipszyc;
15. Nasza witryna wydawnicza, Przemysław Pilich;
16. Bibliografia wydawnictw SKPB Warszawa;
17. A oto garść danych statystycznych...;
18. Członkowie SKPB.
97 Ikony. W kręgu wpływów kultury bizantyńskiej w pd.- wsch. Polsce  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Andrzej Wielocha 86 1983 3500
98 Magury '83  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Wiktor Hibner 109 1983 1000 1. 25 lat w Beskidzie Niskim, Bogdan Mościcki;
2. Kobylanka, Andrzej Wielocha;
3. "Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi...", Krzysztof Dudek;
4. Szlachta zagrodowa na Podkarpaciu, Tadeusz A. Olszański;
5. Ptaki drapieżne w Beskidach Wschodnich, Krzysztof Filcek;
6. Powedu konyka na zełenu łuczku, Marian Brzozowski;
7. Operacja dukielsko-preszowska, Paweł Luboński;
8. Gdzie Łemko tam Łemkowszczyzna, Andrzej Wielocha.
99 Śpiewnik Beskid Niski '83  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Krystyna Roguska, Andrzej Wiesiołek 71 1983 1000
100 Połoniny '83  dostępne w biblioteczce cyfrowej SKPB Janusz Szporer 91 1983 1000 1. Tęsknota do Karpat Wschodnich, Mieczysław Orłowicz;
2. Hilariusz Illinicz (krótka biografia);
3. Moje wspomnienia turystyczne, Hilariusz Illinicz;
4. Beskid, bieszczad, krępak, Tadeusz A. Olszański;
5. Jak to z pstrągiem było i jest, Andrzej Tarnawski;
6. Bieszczady Wysokie, Stefan Michalik (przedruk: "Przyroda Polska" nr 9/1981);
7. Co dalej z Bieszczadzkim Parkiem, Janusz Szporer;
8. Dziesięć lat na Otrycie, Tadeusz A. Olszański;
9. Kalwaria Pacławska, Paweł Wroński.

 

Uwaga! Jeśli posiadasz dostęp do wydawnictwa SKPB, które nie jest tutaj wymienione, bądź jest dla niego pokazana okładka to prosimy o kontakt - strona (at) skpb.waw.pl

Chcielibyśmy aby na tej stronie była podana jak najbardziej pełna lista wydawnictw SKPB Warszawa.

Tags: