Michał Skrzyniarz, blacha ? (się pogięło)

Kontakt: skrzyniarz(at)gmail.com

Karierę turystyczną rozpoczynał w Akademickim Klubie Turystycznym przy SGGW. Już wówczas, prowadząc bazę w Łopience, wykazał się całkowitym brakiem umiejętności organizacyjnych i nieudolnością. Po kilku latach działalności w AKT, kiedy nawet najbliżsi koledzy wybierali wyjazdy pielgrzymkowe lub oazy, myli Izbę Pamięci PTTK z salą wykładową kursu przewodnickiego i tak trafia na szkolenie, a w efekcie na całe rzesze nieświadomych, nowych uczestników. 

Ukończenie kursu zawdzięcza kilku szczęśliwym dla niego pomyłkom i niedopatrzeniom ze strony kadry instruktorskiej, egzaminatorów państwowych oraz wszystkich innych ludzi dobrej woli?

Znany w środowisku ideolog ruchu turystyczno ? przewodnickiego, szczególnie aktywnie wspierający akcję ?Nie ma takiej góry, której nie dałoby się objechać PKSem?, ?Wyprażony Syr, a Smadnyj tyż?. Przez cały okres swojej działalności aktywnie wspiera bieszczadzki przemysł rolno ? spożywczy, a w szczególności sektor produkcji napojów owocowych, częstokroć z narażeniem swojego zdrowia, a nawet życia.

W 2007, z wdzięczności dla jego wkładu w twórczy rozwój języka przewodnickiego, skierowany na specjalny kurs doskonalący (temat: uszczuplenie zakresu słownictwa) pod okiem psychiatry kołowego.

Mimo licznych próśb ze strony kolegów, nieustannie zgłaszający się do prowadzenia tras, pomocy przy rajdach i innych imprezach kołowych. Dzięki jego niezwykłym cechom charakteru, imprezy te stają się niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich, a w szczególności dla kierownictwa. Ze względu na braki kadrowe wysyłany na krótsze i dłuższe obozy w charakterze tzw. instruktora. Funkcja ta ewidentnie go przerasta, a jego nieporadność i dezorientacja pozwalają mu z roku na rok uczestniczyć w coraz większej ilości takich wydarzeń.

Skrzyniarz w SKPB:
- wrzesień 2000, wyprawa Łopienka ? Siekierezada ? Łopienka,
- maj 2001, sprzątanie toalet w Zdyni,
- maj 2003, kierowanie ruchem kołowym (parkingowy) na ześrodkowaniu w Owczarach- grudzień 2006/ styczeń 2007 operator piecyka olejowego podczas imprezy sylwestrowej w Teodorówce, wyprawa niezwykle udana zakończona nocnym wyprówaniem kabli elektrycznych ze ścian
- wrzesień 2007, powrót do korzeni dokończenie ostatniego fragmentu wyprawy z 2000 roku  Siekierezada - Łopienka