Image Slider - Sztafeta Łukiem Karpat

  • Sztafeta Łukiem Karpat

Regulamin opłat za wyjazdy "Sztafety Łuku Karpat"

Przy opłatach za wyjazdy organizowane w ramach "Sztafety Łuku Karpat" obowiązują poniższe zasady:

1. Celem zagwarantowania rezerwacji miejsca, uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z potwierdzeniem zgłoszenia i rezerwacją miejsca na wyjeździe, przekazuje zaliczkę w wysokości planowanych bazowych 40% kosztów wyjazdu (tj. kwoty określonej w opisie obozu). Zaliczka ta staje się zadatkiem w momencie potwierdzenia realizacji wyjazdu.
2. Nie później niż na 30 dni przed datą wyjazdu, uczestnik jest zobowiązany pokryć pozostałą część kosztu bazowego wyjazdu.
3. W tytule przelewu prosimy wskazać imię i nazwisko i numer wyjazdu (np. Paweł Lustig, RO4).
4. W przypadku opóźnień z wpłatą pierwszej zaliczki, zagwarantowane miejsce na wyjeździe ulega zwolnieniu.
5. SKPB nie prowadzi działalności gospodarczej. Wyjazdy są organizowane "non-profit" a wpłaty służą pokryciu kosztów przedsięwzięcia. W związku z powyższym organizatorzy nie wystawiają faktur ani innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Jedynym dokumentem potwierdzającym wpłatę jest potwierdzenie przelewu. W przypadku braku akceptacji tych zasad, na przykład w związku z chęcią / możliwością sfinansowania pobytu z funduszu socjalnego pracodawcy, prosimy o korzystanie z innych ofert biur komercyjnych.
6. Wpłacone kwoty są zasadniczo bezzwrotne. Przewidujemy odstępstwa od tej reguły, ale to wiąże się z koniecznością dokonania szeregu czynności (np. zwrotu biletów). Zasadniczo zatem możliwość odzyskania części wpłaconych kwot będzie uzależniona od terminu rezygnacji, a ich wartość - od typów biletów zakupywanych na dany wyjazd, rodzaju transportu oraz ewentualnego zastępstwa.
7. W przypadku nadwyżek finansowych, w wyniku wygenerowanych oszczędności, będą realizowane zwroty. Ewentualne zwroty realizujemy po zakończeniu całego przedsięwzięcia, tj. w październiku 2017.


UWAGA: W przypadku obaw związanych z niemożnością uczestnictwa w imprezie, sugerujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Takie ubezpieczenie należy kupić zazwyczaj w dniu zapisania się, jeżeli do dnia wyjazdu jest mniej niż 30 dni, lub w terminie 7 dni od daty zapisu, jeżeli zapisujesz się wcześniej. Koszt takiego ubezpieczenia zależy od kosztów wyjazdu, np. na wyjazd do Rumunii o koszcie 1200 zł - wyniesie od 36 do 48 zł, zależnie od wybranego wariantu. Uwaga na zakres ubezpieczeń - ubezpieczone są zazwyczaj konkretne zdarzenia, niezależne od Uczestnika - zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Tags: