"Młodzież górą(om)"

In the remaining year 2005 SKPB Warszawa carried out the youth project "Młodzież górą(om)" sponsored by the European Union Youth Programme.
You can acquire more information regarding our activities by reading this article ...
As members of Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich [1] in Warsaw we have considerable experience in organising tourist events for students. Provided with even a small financial help we can contribute to the self-development of young people, both intellectual and physical. That is the main reason why we started and successfully carried out the "Młodzież górą(om)" [2] project between May and August 2005.

The main goals of the project were to acquaint students with multicultural European heritage, help reduce prejudice towards national minorities, encourage young people to plan and spend their free time in an active, creative and safe way. To fulfill these goals we undertook the following actions:

We began with a presentation on Beskid Niski for the charges of children's home, which was meant to be an introduction to field workshops in the mountains, arranged for their holiday.

To provide safety during the workshops and extend our knowledge, we took part in first aid trainings carried out by PCK and GOPR [3]. It allowed us to systematize and expand our lifesaving skills, both in theory and in practice, eg. resuscitation on a mannikin, dressing injuries, carrying a person on a makeshift stretcher. The trainings ended with success, all participants having passed the final exam. We are convinced that it will significantly increase safety during events organized by our Association.

The presentation and trainings were followed by field workshops, which took part in Warsaw and Beskid Niski. They focused on getting to know the culture of Jews and Ruthenian - highlanders - Lemks and Boyks. We visited a synagogue and a Jewish cemetery in Warsaw, Open-air Ethnographic Museum in Sanok and several villages inhabited by highlanders. A great number of questions asked at the meetings with Jakub Skrzypczak and Fedor Gocz (Jewish and Lemk communities activists) showed that such meetings cannot be overestimated.
The impressions and experiences of participants are presented in the booklet.

The project drew attention of our colleagues, participants of our tourist events, other tourist organizations and NGOs, the newspaper "Rzeczpospolita", Warsaw Jewish Community, the inhabitants of Beskid Niski. We hope that our experience will encourage some of them to take similar actions.
You may find the report in Polish below.

by Kasia Radolinska & Artur Janusz
- - - - - - - -
[1] Student Beskid Mountain Guide Association
[2] The name of the project is a pun and means both “Young people rules!” as well as “Young people for the mountains!”
[3] PCK – Polish Red Cross; GOPR – Voluntary Mountain Rescue Team
- - - - - - -

Don't hesitate to contact us, if you have any enquiries regarding this project:
Darek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Artur, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----------------
Polish version:

Dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej, w ramach Programu MŁODZIEŻ, SKPB zrealizowało projekt "Młodzież górą(om)".
Teraz chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami ....

Stworzony przez przedstawicieli Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich projekt "Młodzież górą(om)" był skierowany do młodzieżowego, akademicko-licealnego środowiska turystycznego oraz do dzieci i młodzieży z warszawskiego Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego.

Celem projektu było podniesienie wiedzy z kultury i historii poprzez spotkania z dziedzictwem mniejszości narodowych, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz promowanie bezpiecznej turystyki poprzez zwrócenie uwagi na wagę odpowiedniego przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Realizacja projektu rozpoczęła się w pierwszych dniach maja od wykonania zdjęć w Beskidzie Niskim.
19 maja 2005 młodzież i dzieci z Domu Dziecka nr 9 w Warszawie mieli możliwość obejrzeć pokaz slajdów z Łemkowszczyzny. Pokaz ten miał na celu zasygnalizowanie młodzieży problematyki, z jaką będą mieli szansę zapoznać się w trakcie zaplanowanych na wakacje zajęć terenowych "Spotkania z Łemkowszczyzną".

Na przełomie maja i czerwca Ośrodek Szkoleniowy PCK w Warszawie w sposób profesjonalny przeprowadził szkolenia z pierwszej pomocy, co pozwoliło ugruntować oraz poszerzyć wiedzę beneficjentów z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
Teoretycznym wykładom omawiającym sytuacje zagrażające życiu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby ewakuacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia towarzyszyły ćwiczenia praktyczne, takie jak zajęcia z resuscytacji na fantomach, nauka bandażowania oraz ćwiczenia z postępowania przy najczęściej spotykanych urazach.
Szkolenia PCK zostały zwieńczone egzaminem praktycznym, który dla wszystkich uczestników zakończył się wynikiem pozytywnym.
Obydwa szkolenia PCK okazały się niezwykle owocne i wzbudziły bardzo duże zainteresowanie w naszym środowisku turystycznym.

5 czerwca 2005 odbyła się wizyta w warszawskiej synagodze oraz na cmentarzu żydowskim. Przekrój wiekowy uczestników spotkania z kulturą żydowską pokazał, że takie spotkania są potrzebne nie tylko studentom, ale także dzieciom, młodzieży szkolnej oraz innym zainteresowanym. Drugie spotkanie z kulturą żydowską odbyło się 27 czerwca br.
Zainteresowanie uczestników spotkań z dziedzictwem kultury żydowskiej przejawiające się mnogością pytań zadawanych oprowadzającym nas przewodnikom, potwierdziło naszą tezę o celowości organizacji tego rodzaju działań.
Myślę, że takie spotkania mają dużą szansę wejść na trwałe w harmonogram działań naszego stowarzyszenia.

Kolejnym zaplanowanym działaniem było szkolenie ratownictwa górskiego, które odbyło się 2-3 lipca 2005.
Szkolenie ratownictwa górskiego zakończyło się pełnym sukcesem.
Program szkolenia został ułożony po konsultacji z przeprowadzającym szkolenie doświadczonym instruktorem ratownictwa medycznego i obejmował on, oprócz podstawowych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy, szczegółowe omówienie zagrożeń mogących się pojawić w warunkach górskich.
Cennym elementem szkolenia była również praktyczna nauka transportu poszkodowanego z przećwiczeniem takich elementów jak : tworzenie prowizorycznych noszy, zabezpieczenie poszkodowanego, nawiązywanie ciągłego kontaktu z poszkodowanym i kontrola jego podstawowych czynności życiowych.

Dzięki zorganizowanym w ramach realizacji projektu "Młodzież górą(om)" szkoleniom poruszającym problematykę ratownictwa przedmedycznego, wzbogaciliśmy się o cenną wiedzę, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie organizowanych przez nas inicjatyw turystycznych.

Ostatnim bardzo ważnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu "Mlodzież górą(om)" były zajęcia terenowe "Spotkania z Łemkowszczyzną" zorganizowane dla młodzieży z Domu Dziecka.
Dzięki uzyskanym w ramach projektu funduszom udało się zrealizować szerszy program edukacyjny, zogniskowany na jak najlepszym poznaniu kultury Łemków i Bojków.
W trakcie wyjazdu dzieci zwiedziły skansen w Sanoku i miały okazję spotkać się twarzą w twarz z Fedorem Goczem w Zyndranowej, znanym przedstawicielem i działaczem środowiska łemkowskiego, założycielem Muzeum-Skansenu w Zyndranowej.
Ponadto nie umknęły ich uwadze liczne resztki bojkowskich wiosek i cmentarzy, rozrzuconych po bieszczadzkich zakątkach.
Owocem wyjazdu - prócz niezliczonych pozytywnych wrażeń i wspomnień - jest broszurka zredagowana z pomocą uczestników obozu.
Powstała broszurka reasumuje wrażenia dzieci ze "Spotkań z Łemkowszczyzną".

w imieniu grupy inicjatywnej projektu,
Darek Ekonomiuk

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące naszego projektu,
napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ"
"Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności."
Tags: