Zarząd SKPB kadencji 2017/2018

 

walne20155 kwietnia 2017 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. W listopadzie 2017 roku, korzystając z prawa, jakie gwarantuje Art. 6. Statutu Stowarzyszenia Zarząd postanowił powołać do swojego składu Pawła Lustiga. Tu możecie poznać obecny Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Kontakt: zarzad(malpa)skpb.waw.pl


Zarząd kadencji 2017/2018

Kama Joanna Dobosz      zuzia 400
Kamila Wachnicka Joanna Dobosz Paweł Lustig Hubert Rachubiński Zuzanna Smoczyńska
Prezes  Skarbnik Sekretarz    

Komisja Rewizyjna

marcinblonski1   szulewski skpb 1
Marcin Błoński Agnieszka Żurawska Piotr Szulewski

Sąd Koleżeński

     
Marcin Błażejczyk Jakub Organ Blanka Błaszczak Mariusz Pietrzak Stanisław Sobociński